DA

          Because everyone deserves

                equal opportunities

        Moja - Stitch for education

__________________________

Foreningen har til formål at fremme den generelle samfundsforståelse for menstruation og de problemer det giver især teen-piger i den 3. verden. Vi arbejder lige nu på at højne selvværet for menstruerende skolepiger i Kenya, ved at sy og donerer genanvendelige bind, tale og berøre alle de tabu belagte emner som ingen andre underviser dem i, såsom sexualundervisning, AIDS/HIV, FGM og hvordan man undgår teenager graviditeter, således at de forbliver i skolen og kan færdiggør deres uddannelse.


Vi arbejder med mindst 6 af FN's verdensmål frem mod 2030, herunder, afskaf fattigdom, sundhed og trivlses, kvalitets uddannelse, ligestilling mellem kønnene, ansvarlig forbrug og produktion og ikke mindst partnerskab mellem NGO organisationer.

 

Som kvinde i den vestlige verden, oplever vi fleste nok menstruation som et stort irritationsmoment, men sjældent en forhindring for at gå i skole og få en uddannelse. At forstille sig at vokse op i en verden, hvor menstruation er et tabu ingen taler om og det samtidigt får pigerne til at føler skam og ydmygelse, får de fleste af os til at gå i forsvarsposition.

 

Det har resulteret i en kæmpe opbakning til projektet, med et ønske om at hjælpe med at sy bind fra sy glade kvinder fra alle egne af Danmark. Vi håber med foreningen, at få mange flere til at hjælpe os, så vi kan hjælpe endnu flere piger i Kenya til et lettere liv og en uddannelse.

 

Du kan læse meget mere om projekterne her på siden.

 

Har du også fået lyst til at være med til at gøre en forskel,
kan du melde dig ind i foreningen enten som:

 

1.    Symedlem, meld dig ind i vores facebook gruppe og få råd og vejledning til at sy bind.
      Det er gratis og du bestemmer selv hvor mange bind du vil sy og donerer.

 
2.   Bliv medlem, du kan vælge mellem flere forskellige medlemskaber


      

 

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                         

 

IMG_20191114_022952_307
DSC02364
73066244_434701780515939_5178622667867029504_n (1)
72607283_429608211025296_8494196008580808704_o (1)
55759920_325437081442410_8005077449215836160_n
72893707_429608724358578_3490918898151194624_o
91717633_541441153175334_7018397163516329984_n (1)
73515587_434701503849300_3679464019665616896_n

Vores projekter

____________

Genanvendelige bind

Der er i øjeblikket mere end 500 kvinder der hjælper med at sy genanvendelige stofbind, som bliver doneret til skolepigerne i Kenya.

De bidrager med både materiale og tid og uden dem ville dette projekt ikke være muligt. 

I slummen lever de fleste for under 1 dollar om dagen, så når en pige menstruere, er der ikke råd til bind. Derfor er de fleste nødt til at finde gamle tæpper og stofrester, som de kan bruge. Nogen er heldige at få doneret en pakke bind med 10 stk. der så skal holde under hele men-struationen. De har derfor ofte et bind på hele dagen, så det begynder at lugte. Derfor kan drengene "lugte" når pigerne har deres menstuation og driller og håner dem, så mange vælger at blive hjemme fra skole eller helt dropper ud.

Så elsker du at sy og har lyst til at gøre en forskel for piger i den  3. verden, så meld dig ind i vores sy gruppe på Facebook. Her kan du finde mønstre og få gode idéer. Du behøver ingen erfaring, da øvelse hurtigt gør mester og ellers er der altid hjælp at hente i gruppen. Vi har også brug for folk der klipper bindene til vores sydage og på selve sydagen til at samle og sætte trykknapper i!

 

 

 

Menstruations cup

____________

Selv om vi hovedsagelig syr og donerer bind til pigerne, tror vi at den bedste løsning for de unge kvinder i Kenya og i alle andre Afrikanske land, er at få adgang til en menstruations cup. Desværre er prisen på en cup så høj, at det er et uopnåeligt ønske for hoved parten af kvinderne  i Afrika.  Moja har nu fundet en løsning uden dyre mellemmænd, der skal tjene på disse fattige kvinder. Vi har fundet en producent, der kan levere en billig og sikker cup, direkte til os. Vi har allerede succesfuldt, doneret over 1000 af disse cup’er til skolepiger og unge mødre, både i slummen og i afsides landsbyer. Det lyder måske ikke af så meget, men for disse kvinder har det gjort en verden til forskel. 

Vi har formået at finde løsninger på alle de udfordringer, som kvinderne har stødt på i brugen af cup'erne. Såsom ordenlige toilet forhold, manglende vand og gryder til at rengøre dem i. Vi følger altid op og har en kontakt person, der er rutineret i brugen, som pigerne kan søge råd og vejledning hos.


Sexualundervisning

____________

Når vi donerer bind og menstrua-tionscup'er til skolepigerne, følger vi altid op med sexualundervisning, også til drengene og når der er mulighed, uddeler vi også kondom-mer, da størsteparten af alle nye tilfælde af  Aids/Hiv er unge piger. 

I Kenya er alt tabu og ingen for-tæller børnene om anatomi, sex eller menstruation.

Når en pige får sin menstruation første gang, tror hun derfor ofte at hun er syg eller ligefrem døende. Vi lærer pigerne om hygiejne og cyklus, om hvordan man bliver gravid og hvordan man undgår det. Vi prædiker ikke ”ingen sex før ægteskab”, da det tydeligvis ikke virker.

Vi fortæller dem om deres rettig-heder og hvor de skal henvende sig, hvis de har været udsat for vold-tægt, da 33% af pigerne i Kenya, vil opleve en voldtægt  inden de er fyldt 18 år. Det er foruroligende tal og meget bekymrende at kvinders rettigheder, er ikke eksisterende i Afrikanske lande.


____________

FGM/CUT

Kvindelig omskæring (FGM) er en praksis der udøves i mange afrikanske lande, hvor man skærer i hele eller dele af det kvindelige underliv. Det er et svært udbredt ritual for overgangen mellem barn til kvinde, som mere end 200 mio kvinder verden over udsættes for. I Kenya blev FGM ulovligt i 2011, men de små stammesamfund udøver stadig ritualet i stor stil.
Stammesamfundene ligger langt fra anden befolkning og storbyer, og hverdagen er drevet af den indi-viduelle kultur. På grund af illegaliseringen har de ikke adgang til sterile redskaber, hvorfor ritualet udføres under dårlige, uhygiejniske vilkår. Det foregår helt uden be-døvelse eller smertestillende midler og mange forbløder under proce-duren.
FGM er et ritual hvor sundhed, medmenneskelighed og alvorlige konsekvenser af selve omskæringen overskygges til fordel for kulturen. Kvinder lider og får svære senfølger af omskæringen - alt fra kroniske smerter, blodforgiftning, besvær med at føde der kan lede til dødfødte børn, vandladningsbesvær og meget mere. Mere end 40% af kvinder over 45 år er omskåret i Kenya. Det er mest udbredt i ødet områder, hvor befolkningen ikke har adgang til uddannelse.
Vores ambition er at nå ud til disse områder for at uddele viden og gøre en forskel. Det er et svært og tidskrævende projekt der kræver tæt samarbejde med de lokale, fordi hver stamme har deres eget sprog og egen kultur, vi skal sætte os ind i forud for undervisningen.

FÆLLES SY DAG I MOJA


Sexualundervisning og donation af bind og
menstruationscup'er i Mathara slum i Nairobi

At hjælpe én person ændrer måske ikke hele verden,

men det ændrer verden for den ene person.